Archive for אוגוסט, 2012

מי שגר בבית מזכוכית

יום ראשון, אוגוסט 26th, 2012

הארץ מפרסם תחקיר על הוצאת הספרים שמוציאה לאור את ספרו החדש של אתגר קרת בגרמניה. פלא פלאים, מתברר שבתקופת המשטר הנאצי הוצאת הספרים הזו שיתפה פעולה עם השלטונות. ממש מפתיע.

מה החדשות פה? אולי גם יצאו תחקירים על שיתופי הפעולה של פולקסוואגן, אדידס והאופרה של ברלין עם המשטר?

ברור שכל גוף כלכלי שנוסד לפני 33 והיה קיים גם אחרי 45, שיתף פעולה. מה החדשות פה?

image

זה תקף גם לגבי הוצאת דומונט שאוברג, שמחזיקה רבע מהבעלות על עיתון הארץ.

יש רואה חשבון במערכת?

יום ראשון, אוגוסט 26th, 2012

רשות הדואר האמריקאית (USPS) הנפיקה בולים בערך נקוב של מליארד דולר. מתוכם היא מכרה בולים בערך נקוב של 300 מליון בלבד. כמה הפסידה המנפיקה?

התשובה קשורה לשאלה כמה עלתה ההנפקה עצמה, כמובן. לא מבחינת "הארץ":

image

הארץ מביאים את הידיעה הזו בשם "בלומברג". אני במקומם הייתי נעלב על הסילוף התמוה הזה. בלומברג דייקו בכותרת שלהם:

image

לא "הפסידו" ולא שום דבר כזה. פשוט נתקעו עם מלאי. מלאי שלא מתקלקל ועלות יצורו זניחה יחסית לערך השוק שלו.

מכבסת מילים

יום רביעי, אוגוסט 15th, 2012

מתוך כתבה על הטמפלרים של שרונה

image

ובעברית –

מצאו דרכם: נגנבו
אספן ידוע: שודד עתיקות ידוע