Archive for יולי, 2014

התבלבלתם בהזדעזעות

יום שלישי, יולי 29th, 2014

נורא, בנק ישראל ציין שעובדת שלו ששכלה בן היא עובדת קבלן. ממש מזעזע.

להזדעזע מזה שבנק ישראל ציין שאם שכולה היא עובדת קבלן (אמת לאמיתה, בסופו של דבר), בלי להזדעזע מזה שהמוסד הזה של עובדי קבלן חסרי זכויות קיים בכלל זה כמו לדרוש להסתיר כל אמת בלתי נעימה אחרת.

יותר מזעזע אותי שנערים נדרשים לתת את חייהם בהתנדבות בהגנה על בארות הגז של טייקונים, בזמן שאותו טייקון משלם  שכר מבזה לאמא שלהם שעובדת בתחנת הדלק של הטייקון. יותר מזעזע אותי שמדינה שדורשת ממשה מלקו לתת את החיים שלו לא מוכנה לתת לאמא שלו פנסיה והפרשה לקופת גמל.

מדינה שבה ילדים נדרשים לסכן את חייהם לטובת איזה מטרה כללית שכולם נהנים ממנה יכולה לדרוש מעצמה, מהשירות הציבורי שלה ומהטייקונים שלה ערבות הדדית גם בכוון ההפוך.

לא ירחק היום שאותם נערים על ספינות חיל הים יעשו את החשבון הזה ויגיעו למסקנה שלא שווה להם לסכן את החיים בשביל הכסף הבלתי מוגבל של טייקון שמתייחס להורים שלהם כאילו הם עבדים ובעצמו קונה דונמים על גבי דונמים בווגאס.

הבעייה התיאולוגית–השואה. הפתרון: הכחשת שואה.

יום שלישי, יולי 29th, 2014

לחרדים יש בעייה. השואה היא אצבע בעין שלהם. עם כל כמה שהם יספרו את התירוצים הידועים שלהם, גם להם קשה מאוד עד בלתי נסבל להתמודד עם השאלה למה אלוהים נתן לילדים שלא חטאו להישרף חיים.

ויותר גרוע מכך, איך מסבירים את זה שאדמורים ידועים התנבאו לצאן קדושיהם שלא יאונה להם רע אם הם רק יישארו בהונגריה ובעצמם ברחו בחסות סרטיפיקטים שארגנו להם הציונים שנואי נפשם? צמד האחים האדמורים הקדושים מבעלז טובלים בדם יהודי הונגריה ובעצמם ברחו לארץ ישראל יומיים אחרי שהתחייבו בכתב ובע"פ שרק רווח ושופי צפוי למי שישאר בהונגריה, האדמור הקדוש מסאטמר ברח ברכבת של קסטנר ולא אמר מילה לחסידים. וגם זו שאלה קשה, שאלת בגידתם ועוורונם של אלו שכל השנים התנגדו לציונות, לנוכח העובדה שבדיעבד התברר שהציונים צדקו ואדמורי השקר טעו.

אז מה עושים? שבעים שנה מנסים לגמד את השואה. מנחילים לדור הצעיר ששוטרים שמונעים שריפת פחי זבל הם "נאצים" וכל כיוצא באלה השוואות שמגמדות את השואה.

השפן החדש – אובמה יותר גרוע מהיטלר.

image

איך הוא יותר גרוע מהיטלר בדיוק? האם בזה שהוא נותן למדינת ישראל 3 מליארד דולר של סיוע בטחוני כל שנה, או אולי בכך שארה"ב גירשה את האנס הפדופיל משומרי אמונים אחרי שתפסו אותו בהצהרת שקר? לא ברור. בכתבה מובא איזה פלפול שאם האדמור חושב שהחסידים שלו קונים – או שהוא מטומטם שהוא חושב את זה, או שהם מטומטמים שהם קונים את זה.

אבל בכ"ז בלי דבר זכות אחד על יהודי אפילו אני לא יכול: האדמו"ר מודה שאבא שלו , נבג"מ, לא באמת יכול לשנות גזירות. הפך עולמות שאובמה לא ייבחר ובכ"ז נבחר פעמיים. לא יודע מה אתכם, אבל אני כנראה כבר לא אשתטח על קברו של האדמור ז"ל. הוא כנראה לא חזק מספיק בשביל השתדלויות בשמיים.