Archive for יולי, 2015

ישוחרר הרב שיינברג, ויבוטל כתב האישום. זה למה:

יום שני, יולי 27th, 2015

אדם, בגיר, שהטחורים שלו מצערים אותו, הולך לרופא לייעוץ וטיפול. רופא שהוא סומך על שיקול דעתו הרפואית.
הרופא מבשר למטופל שצריך לעשות בדיקה פולשנית.
המטופל יכול להסכים ויכול לסרב. הדלת פתוחה. המטופל בוחר מרצונו להפשיל את מכנסיו ולהתמסר לבדיקה הפולשנית של הרופא.
הבדיקה נגמרת, המטופל רוכס את מכנסיו והולך לדרכו.

אדם, בגיר, שרמתו הרוחנית המתדרדרת מצערת אותו, הולך לסמכות רוחנית לייעוץ וטיפול. סמכות רוחנית שהוא סומך על שיקול דעתו הרוחנית.
הסמכות הרוחנית מבשרת למטופל שהטיפול כולל מגע גופני.
המטופל יכול להסכים ויכול לסרב. הדלת פתוחה. המטופל בוחר מרצונו להפשיל את מכנסיו ולהתמסר לטיפול של הסמכות הרוחנית.
הטיפול נגמר, המטופל רוכס את מכנסיו והולך לדרכו.

אדם, קטין (מאוד) שהוריו מחליטים ששלמותו הרוחנית דורשת שמוהל יחתוך לו את העורלה. הם לוקחים את הינוקא למוהל.
המוהל מסביר להורים שהוא הולך לחתוך, לפרוע ולמצוץ.
ההורים יכולים להסכים ויכולים לסרב. הדלת פתוחה. ההורים בוחרים מרצונם להפשיל את החיתול של הינוקא ולמסור אותו לטיפול של המוהל.
הטיפול נגמר, מטיפים יין לפיו של התינוק, מחתלים אותו ולוקחים אותו הביתה.

אדם, קטין, נלקח למרפאה, שם האחות מסבירה להורים שהילד הגיע לגיל שצריך לחסן אותו מפני פוליו.
בלה, בלה, בלה, דוקרים אותו במחט, מזריקים לו חומר לגוף, ולוקחים אותו לאכול גלידה.

אדם, בגיר, הולך למדקר סיני, בלה־בלה, דוקרים אותו במחטים, שואבים לו את הרוח הרעה מהגב באמצעות כוסות רוח, מגלחים לו הון קטן מהארנק, הוא מתלבש והולך הביתה.

אדם, בגיר, בלה בלה, רופא שיניים, עוקרים לו שן בינה, סבל קשה, יומיים בבית.

בלה בלה, מוציא לו את העין הרעה באמצעות עופרת, 300 שקל, הביתה.

נגיד שכל המטפלים האלה נהנים מהטיפול שהם מעניקים. בין אם רופא השיניים סדיסט, בין אם הסמכות הרוחנית סוטה מין, בין אם המוהל חש התעלות בזכות המצווה ובין אם המדקר הסיני ממש אוהב כסף. רק במקרה אחד מהמנויים לעיל יוגש כתב אישום.

למה?