Archive for יולי, 2009

אח סלקום, סלקום

יום שלישי, יולי 28th, 2009

מתקשרת מיכל מאחד ממוקדי המכירות של סלקום:

מיכל: שלום, מדברת מיכל מסלקום, רשום אצלינו שאתה זכאי לשירות "כוכבית 01" שנותנת לך מידע על תנועה ומכמונות מהירות בכבישים בין עירוניים.

אני: נחמד מאוד.

מיכל: אתה נוהג בכבישים בין עירוניים?

אני: לפי הצורך.

מיכל: השירות הזה כולל…

אני: את מודעת לזה שאמנם יש לי קו של סלקום, שאליו התקשרת, אבל זה קו ביתי, ולא טלפון נייד?

מיכל: אז אתה לא מעוניין?