Archive for דצמבר, 2012

למה אני מעדיף את נפתלי בנט על פני נתניהו

יום שני, דצמבר 24th, 2012

כי לבנט יש קרחת.

image

כן, אני יודע, גם לנתניהו יש קרחת מפוארת. אבל השאלה החשובה היא איך גבר מתמודד עם ההתקרחות שלו. השאלה היא עד כמה הוא מוכן להרחיק לכת על מנת ליצור את הרושם שאין לו קרחת.

כולנו גם יודעים שזה אף פעם לא עובד. מי שמנסה להסתיר את הקרחת שלו עובד בעיקר על עצמו. פאה, הלוואה, הצטרפות לנ-נח, לא משנה בכלל. בסופו של דבר המקריח חושב שהוא הצליח להסתיר, ולכולם ברור שהוא קירח שמתבייש.

image

אז כן, זכותו של אדם להעמיד על מצחו בלורית משערות שהוא לווה אפילו מהגב. אני לא כ״כ מעריך את הפרקטיקה הזו ומבחינתי היא מלמדת משהו לא בריא על הגבר המקשיש שעומד מולי.

image


ואגב הקרחת של בנט, מישהו יודע למה הוא צריך סיכה על הכיפה? לא עדיף מדבקה במצבו? יש פה משהו שאני לא מבין? זה נסיון לקרוץ לאיזה מגזר באלקטורט שלו?

image