Archive for מרץ, 2011

אלטרנטיבה

יום חמישי, מרץ 24th, 2011

בעקבות גזר הדין בפרשת קצב התפרסמו בכל מיני טוקבקים פרשנויות כתומות על חטאו של קצב שכך עלתה לו, מהסוג שהכתומים מרבים לפזר ובהן הכל קשור לחטא הגירוש.

לפי הפרשנות המובילה בז’אנר הזה, קצב נענש על כך שהחשה בנושא ההתנתקות בשבתו כנשיא באותה תקופה.

כולם יודעים שהשחקן המרכזי בפרשה הזו הוא שרון. לכתומים בוודאי כבר יש ‘תיק חבצלת’ מוכן ליום שבו שרון יתפגר סופית, אז הנה תיק החבצלת האלטרנטיבי שלי:

כששרון נולד, קצבו לו בשמיים כך-וכך* שנים. כל ימיו העביר בכל תעבת מצרים – מורד במלכות, אוכל טריפות לתיאבון, מחרחר מדנים, משקר שקרים, לוקח שוחד, אוהב שלמונים, נואף, סורר ומורה.

כשעשה את תכנית ההתנתקות הזכות שלו בשמים היתה כל כך גדולה שמייד נעשו לו כל הזדונות של שנים עברו כזכיות. ולא רצו בשמים שיחזור לסורו הישן, לכן הרדימו אותו בתרדמת עד שימלאו ימיו למות ויצא בקדושה ובזכות.

(ובהזדמנות זו שכל הכתומים תומכי תיאוריית העונש השמימי יסבירו בבקשה מה חטאו שגרם למרדכי אליהו למות בכאלה יסורים)

* להשלים במועד המוות

נס גלוי!

יום שלישי, מרץ 15th, 2011

אין אין, זה נכון מה שאומרים. שהוא חנון, רחום, טוב, מיטיב, שומע תפילה. זה נכון שיש השגחה פרטית על כל בריה. אחרת איך אפשר להסביר את זה שהילדים לא התעוררו בחדר הסמוך? איך אפשר להסביר את זה שהגדולה לא היתה בבית? מה זה אם לא השגחה???

גמרנו, אני מחליף את השם של החתולים שלי מאביגדור ואיווט לשבח והודיה.