Archive for יוני, 2007

ההייטק הזה, אני אומר לכם…

יום שישי, יוני 8th, 2007

עיתון 'הארץ' מביא היום את כתבתו של צבי בראל על ההתמודדות של צבא לבנון מול המליציות במחנה הפליטים נהר אל-בארד בצפון המדינה.

כחלק מההוכחות לטענה שהמיליציות מאורגנות היטב מובאת הפיסקה הבאה:disks.GIF

אתם מבינים? זה לא סתם איזה מסמכים שבמקרה מאוחסנים במחשב. וזה לא איזה דיסקים סתם, נגיד דיסקים של פוד-פרוססור. זה דיסקים של מחשב!!! וואו!!! איזה תיחכום מצידם של הפלסטינים האלה, מי היה מאמין, ועוד על ערבים! מחשב!!!

אולי לא עידכנו את צבי בראל, אבל מסמכים שמאוכסנים על מחשב לא שונים במאום מאותם מסמכים ממש שהדפיסו אותם על נייר. לא הדיסקים ולא המגירות מכילים את המידע אלא המסמכים שעל הדיסקים והמסמכים שבמגירה הם שמכילים את המידע. אולי על צבי בראל הצירוף "דיסקים של מחשב" מהלך קסם, אבל אילו המסמכים היו מונחים במגירה ולא על מדייה דיגיטלית האם היה נדפס משפט בנוסח "כך למשל מגירות שנמצאו באחרונה… כללו מידע…" וכו'?

לא צריך להתרגש, צבי בראל, ואין צורך ליצור רושם שמדובר פה באיזה ארגון הייטק כאילו צבא לבנון פשט לפחות על המקבילה הפלסטינית של 8200. המסמכים הם העיקר והאריזה שלהם היא הטפל ואין צורך לנסות להעצים את חווית הקורא באמצעות הפיכת הטפל לעיקר בסגנון YNET.