Archive for פברואר, 2015

משילות מול יצוגיות – ככה זה נעשה בקנדה

יום שישי, פברואר 20th, 2015

השיטה:

 • ראש הרשות המבצעת הוא ראש הממשלה.
 • המדינה מחולקת לאיזורי בחירה כמספר חברי הפרלמנט, כל אזרח משלשל פתק אחד ועליו כתוב מי יהיה נציג איזור הבחירה שלו בפרלמנט.
 • כל מתמודד באיזור בחירה מזוהה עם מפלגה או שהוא מתמודד ”עצמאי“. הבוחר צריך לשקלל את הזיקה האידאולוגית עם אופיו ואמינותו של המועמד.
 • אין אחוז חסימה.
 • בתום ספירת הקולות מתמנה ראש ממשלה, הוא ראש המפלגה שהכניסה הכי הרבה נציגים לפרלמנט.
 • ראש הממשלה לא חייב להסתמך על קואליציה. גם אם למפלגה הגדולה ביותר בפרלמנט אין רוב, היא עדיין זו שתרכיב את הממשלה (נקראת "ממשלת מיעוט" במצב כזה).
 • אפשר להדיח ראש ממשלה בהצבעת אי אמון. אולם בפועל, גם במצב שהאופוזיציה יותר גדולה ממפלגת השלטון, יש מוטיבציה נמוכה להפיל ראש ממשלה מכהן כי המשמעות היא בחירות כלליות. במצב שבו כל נציג בפרלמנט נלחם באיזור הבחירה שלו, לא מובטחת בחירתו מחדש.

יתרונות השיטה:

 • משילות טובה יותר של ראש הממשלה הנבחר.
 • נאמנות גדולה יותר של נציגי מפלגה למסגרת המפלגתית.
 • חוסר אפשרות לשריין חברי פרלמנט בתמורה לעריקות למלפגה מתחרה.
 • הבוחר צריך לשקלל את הסיכוי שמועמדו ייכנס לפרלמנט ולא רק שיקול אידאולוגי טהור.
 • מועמד באיזור בחירה מחוייב ישירות לאינטרס של ציבור הבוחרים שלו גם במשך הזמן שבין מערכות בחירות.

חסרונות:

 • יצוגיות מופחת לקבוצות שוליים.

מיהו אסיר מסוכן?

יום ראשון, פברואר 8th, 2015

ועדת השיחרורים החליטה להפחית שליש מעונש המאסר של אתי אלון, המועלת מהבנק למסחר.

הפרקליטות ערערה על ההחלטה ואתי אלון תרצה את כל המאסר. נימוקי הפרקליטות לערעור התבססו על הטענה כי אתי אלון מהווה סיכון לציבור.

אכן, אם מוסד פיננסי יחליט לגייס את אתי אלון לעבודה, אולי יהיה בזה משום ”סיכון לציבור“.

  אתי אלון נחום מנבר
עבירה מעילה אזרחית של 250 מליון שקל.

מכירת ידע ונשק (כולל כימי) לאיראנים.

ראש המוסד הגדיר אותו "הבוגד הגדול ביותר שפעל אי פעם בישראל"

גילוי פנתה למשטרה והתוודתה מיוזמתה.

הודתה באשמה בבית המשפט.

הוזהר על ידי המדינה שיחדול ממעשיו ובכ״ז לא חדל.
סעיפי הרשעה עיקריים:

קשירת קשר לביצוע פשע

גניבה בידי עובד

קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות

זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות

עשיית שימוש במסמך מזוייף

רישום כוזב במסמכי תאגיד

מרמה והפרת אמונים בתאגיד

פגיעה ביכולת תאגיד לקיים התחייבויותיו

איחסון מידע כוזב והפקת פלט כוזב.

סיוע לאויב במלחמתו בישראל.

ניסיון לסיוע לאויב במלחמתו בישראל.

מסירת ידיעה לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה

עונש 17 שנות מאסר.
5 מליון שקל קנס.
16 שנות מאסר.
עונש בפועל תרצה את כל העונש שנגזר עליה. ריצה 14.5 שנות מאסר אחרי קיצור של שנה וחצי.