Archive for פברואר, 2009

רפי שכל #1

יום שבת, פברואר 28th, 2009

מחכים בתור לכספומט ורק כשהם מגיעים לראש התור הם נזכרים להוציא מהתיק את התיק הקטן, מתוכו את הארנק, מתוכו את הכרטיס, ואז לבדוק יתרה או משהו אחר שאפשר לברר בטלפון ובכלל לא כרוך במשיכת כסף.

כנראה מדובר באותם הטיפוסים שעומדים בתור לבדיקה הבטחונית בקניון או בשדה התעופה, ורק כשהם מגיעים לבודק הם נזכרים שצריך אשכרה לפתוח את התיק. לא, הם לא יכינו אותו לבודק ויבואו אליו כשהוא פתוח. מה פתאום!