Archive for ינואר, 2011

דברי ראש הממשלה בכנסת

יום ראשון, ינואר 2nd, 2011

לשכת ראש הממשלה פרסמה וידאו בערוץ הרשמי ביוטיוב תחת הכותרת “דברי רה״מ נתניהו בכנסת על המצב הכלכלי של ישראל”:

הוידאו הזה אמנם צולם איפשהו במסדרונות הכנסת, אבל הוא לא “דברי ראש הממשלה בכנסת”. כשאומרים “דברי ראש הממשלה בכנסת” מתכוונים להודעה רשמית שראש הממשלה נותן למליאת הכנסת. הכנסת היא הגוף המפקח על הממשלה, ולאחר שהוא נותן הודעה רשמית מעל דוכן הנואמים, זכאים חברי הכנסת לומר את דבריהם בתגובה, להעביר את הדיונים לוועדה וכיו”ב.

נתניהו מעדיף לתת את הודעותיו בכל מקום אפשרי רק לא בפני הכנסת: במסדרון, במטוס, בכנס קיסריה, או סתם להאכיל את העיתונאים עם ייחוס ל”מקור בכיר”. בכנסת הוא מודיע רק כשהחוק מחייב אותו או כשממש ממש אין ברירה מבחינה ציבורית.

אם הוא היה נותן הודעה רשמית מעל הדוכן, הוא לא היה יכול להסתפק ב”מקום לאופטימיות” אלא היה צריך גם לפרט יעדים של אבטלה, של עוני, של פיתוח תשתית, של צמיחה וכו’. ואם לא היה מפרט, היו יכולים חברי הכנסת להגיב על חוסר הפירוט. הם גם היו יכולים להגיב על אותו “לוויתן גז” שביבי מציג במשתמע כאילו זה איזה הישג שלו.