Archive for מאי, 2011

אימתי מפקסלין?

יום שני, מאי 30th, 2011

מעשה ונעלם רבה הגדול של חלם מיד יצאו כל בני-העיר לבקשו בבורות, שיחין ומערות.  ביקשו ומצאו: אדם בלי ראש.  ולא ידעו החלמאים, אם היה לרבם ראש, או שלא היה לו ראש.  הלכו ושאלו את השמש, שהיה משמש את הרב כל יום בבית-המדרש.
אמר להם השמש:

המשך…

מה לא הבנתי כאן?

יום ראשון, מאי 29th, 2011

image

האריכו את שעות העבודה –66%, והעלו את השכר ב-51%?

האם בצוות המו”מ היו גם מורים למתמטיקה או שהכל נוהל על ידי מורים להתעמלות?

לאור מה שקרה עם העובדים הסוציאליים, אני גם לא אתפלא אם יתברר שהנתון של 51% הוא רק בתנאי שהמוטב משתכר פחות משכר מינימום, שאין לו אוטו, ונועל נעליים ירוקות מעל גרביים צהובות.

המלצה על אתר

יום חמישי, מאי 12th, 2011

אתר מצויין ומושקע, שעות של עונג, הרחבת הדעת ובזבוז זמן:

image

And world peace

יום שבת, מאי 7th, 2011

הוצאתי לול מסורי זועם. גם משהו.

image

נראה שאובמה מוכשר לתפקיד שגריר טורקיה בישראל

יום שישי, מאי 6th, 2011

לטעמי התמונה הזו ממחישה יותר מהכל דווקא כמה השחורים מחוץ לתמונה בארה״ב.