Archive for יולי, 2012

חיפשתי ובסוף מצאתי

יום ראשון, יולי 1st, 2012

הנה, מילה טובה:

בתקופתו, שנת 91, ירדו גשמים עזים שמילאו את הכנרת עד גדותיה ונאלצו לפתוח את הסכר לרווחה.

יהי זכרו ברוך.