לא לומד

ידוע (לדרעי) שכל הצרות של דרעי באו עליו בגלל שהלך נגד הרב שך, והקפידה שנחתה עליו בעקבות זה.

ועכשיו הוא מתעסק עם הרבדיה:

image

image

אני לא אתפלא אם שוב הוא יסתבך בפרשת שוחד.

Leave a Reply

Subscribe without commenting