שוב הסימטריה המזוייפת

מביאים את הרב מצגר שלכאורה אומר דברים שמתיישבים עם הסובלנות והכבוד ההדדי.

רק לכאורה:

image

מה אומר הרב מצגר, ולמה הוא מתכוון:

יהיו שתי חברות אוטובוסים. בחברת האוטובוסים החרדית תהיה הפרדה. בחברת האוטובוסים הכללית כל אחד ישב איפה שהוא רוצה.

אבל מה המשמעות? באוטובס החרדי תהיה כפייה מסויימת. בחברת האוטובוס החילונית לא תהיה כפייה. הרי איש לא יעלה על דעתו שאפשר שתקום חברת אוטובוס שבה יחוייב גבר לשבת דווקא על יד אישה.

נשמע לכם הזוי? כבר עכשיו כשבא מורה חילוני ללמד בבי"ס דתי, גם אם הוא בא ללמד חשבון, הוא מחוייב לחבוש כיפה.

כשבא מורה דתי ללמד בבי"ס כללי איש לא יאלץ אותו להוריד את הכיפה.

למה?

האם עולה על דעתו של מישהו שאפשר שקבוצה תקים בית ספר ותחייב את העובדים בו להשיל סממנים דתיים לפני שהם נכנסים אליו? או חברה-קדישא פרטית שאסור יהיה בה לחופרי הקברים לחבוש כיפה? או חברת אוטובוס שבה יחוייב נוסע גבר לשבת רק לצד נוסעת אשה?

חוסר הסימטריה כ"כ מובנה בדרך החשיבה של כולם שאפילו דברים כ"כ הזויים כמו של הרב מצגר נתפסים כאיזו סובלנות יוצאת דופן. הצד השני של הצעתו היא לאפשר ליזם להקים קו שבו הנוסעים יחויבו להוריד כל סממן דתי בעלותם לאוטובוס, כשם שהעולים לקו שמציע מצגר מחייבים בהתנהגות דתית.

{lang: 'iw'}

2 Responses to “שוב הסימטריה המזוייפת”

  1. גרשון הגיב:

    יו יכתי להב היי עושה זאת

    אתה מדיר אתי מהבוג של. ני לא יול לכתב תבות נורליות!!!

Leave a Reply

Subscribe without commenting