כמה מילים על סטיות

ב'הארץ' מתפרסם מאמר על הבחירות המקדימות במפלגה הרפובליקאית בארה"ב, וכרגיל במקרים כאלה העיתונאי* מתבלבל בין 'סטיית תקן' למושג 'טעות הדגימה'.

image

'סטיית תקן' הוא מדד פיזור שנותן אינדיקציה לגבי מרחק של פרט באוכלוסיה הנדגמת מהממוצע. אין לזה קשר ממש אינטואיטיבי למידה שבה תוצאות הסקר קרוב לתוצאות האמת. לא באופן שבו הם חושבים בכל אופן.

* עלק 'עיתונאי'. מדובר בנטשה מוזגוביה, כן?

{lang: 'iw'}

Leave a Reply

Subscribe without commenting