מכלל לאו אני שומע הן

ראש הממשלה מתחיל להכשיר את הלבבות:

image

מאיזה מקומות הוא מתכוון לצאת ושלא יירו טילים?

{lang: 'iw'}

Leave a Reply

Subscribe without commenting