“בניהם נעשו אופיצרים בצבא – והצבא יצא כולו לתרבות רעה”

תמיד כשאני רואה את הידיעות מהסוג הזה:

image

אני נזכר בחידוד הבא מדרויאנוב: 

כשפרצה המהפכה הגדולה ברוסיה אמרו ליצני הדור: על שלושה דברים התפללו תמיד יהודי רוסיה: שיהיה להם ממון הרבה, שיהיו בניהם אופיצרים בצבא ושיהיו רשאים לדוּר בכל רחבי המדינה.

עשה הקדוש ברוך-הוא תפילתם ונענה להם על-פי דרכו: הרוויחו במלחמה ממון הרבה–והממון נעשה כולו מטבע של-חרס; בניהם נעשו אופיצרים בצבא–והצבא יצא כולו לתרבות רעה; הותרו לדוּר בכל רחבי המדינה–והמדינה חרבה ועברה מן העולם… (ספר הבדיחה והחידוד, “מלחמה ומהפכה”, סימן 2802)

מזה שנים מנסים ראשי הציבור הדתי-לאומי (ואח”כ המתנחלים ביתר שאת) לקנות להם דריסת רגל ב”אליטות”, ומייד כשהצליחו לקנות שביתה בסקטור מסויים, התברר להם שהציבור התחיל לראות סקטור אחר בתור אליטה.

רצו להנות מהילת המתיישב החלוץ ע”י הקמת התנחלויות, ומייד ירדה קרנה של ההתיישבות והתחיל לעלות קרנה של התעשייה. התירו לבניהם להתנדב ליחידות מובחרות, התחיל לרדת קרנו של הצבא ולעלות קרנה של התקשורת. כקיבלו החלטה מודעת לכבוש את התקשורת, ירדה קרנה של התקשורת ועלה קרנו של ההיטק. וכו’ וכו’ וכו’.

אני לא בא להגיד שהאליטה החליפה מיקום בגלל שהדתיים לאומיים הסתפחו אליה. אולי יש תהליך טבעי והדתיים-לאומיים רק מאחרים את הרכבת בעקביות. מצד שני אולי באמת הם הגורם להקדחת כל תבשיל שהם בוחשים בו. כך או כך, נראה לי שבמבט היסטורי זו התמונה – כטנטלוס מלך פריגיה בשעתו שככל שהיה מתכופף לשתות ממי הבריכה כך היו המים נסוגים משפתיו.

{lang: 'iw'}

Leave a Reply

Subscribe without commenting