יפה מצידו, באמת. הוא “מוכן”.

image

טיפוס שמחרבן על כל מה שקדוש בחברה שלנו באופן כ”כ יסודי, צריך להישלח לכלא לשארית חייו. גם כדי לפטור את החברה מנזקיו העתידיים וגם כדי לשדר מסר למי ששוקל לעשות מעשים דומים. לא מדובר בסתם עבריין שמעד ויש סיכוי לשקם אותו או אפילו סיבה לנסות לעשות את זה.

כשם שרצח של ראש ממשלה אינו דומה ל”סתם” רצח*, כך אדם שמייצר צביר כ”כ גדול של עבירות אנטי-סוציאליות הוא לא סתם עבריין. נגד הטיפוס הזה, טל מור, היו תלויים כ”כ הרבה קנסות בגין עבירות תנועה, שלא היה לו די כסף בשביל לשלם אותם ולחדש את הרשיון (ולמה בכלל ניתן לעבריין תנועה כזה לחדש את הרשיון?). היו לו בעברו עבירות סמים (מה שזה לא יהיה), הוא יצא מהבית במטרה להשתכר וללא נהג חליפי.

גם אם כל העניין לא היה מסתיים בכלל בפגיעה ברוכב האופניים, היה מקום להושיב אותו בכלא לשארית חייו ולשלול ממנו כל אפשרות להתרבות. על אחת כמה וכמה עכשיו, כשידוע שהוא גם מפקיר פצועים למות בזירת תאונה ונוהג הביתה (עדיין בגילופין) להפיג את האלכוהול מהדם (העלמת ראיות).

כן, אני יודע שהחוק לא מאפשר כזה עונש. החוק צריך להשתנות.

החוק גם צריך לראות בהוריו, אם ידעו על כוונתו לנהוג בלי רשיון, שותפים במחדל לפשע וצריך גם אותם, קשישים שכמותם, לכלוא לשנים רבות על שלא דווחו למשטרה שהטיפוס הזה יצא את הבית והתיישב מאחורי ההגה בלי שיש לו רשיון. הסימטפיה כלפי האסון שנחת עליהם בדיעבד לא צריכה לשנות את העונש שייבטא את הסלידה של החברה מהתנהגות ה‘לכתחילה’ שלהם.

גם חבריו שבילו איתו וראו שהוא שותה ונוהג מייד לאחר מכן ולא התקשרו מייד למשטרה לדווח על המפגע צריכים להיכנס לכלא. להרבה שנים. הרבה. ואם ידעו שאין לו רשיון ולא דווחו שהוא נוהג, גם על זה. הרבה שנים. ובלי חפיפה בתקופות המאסר. וגם מהם צריך למנוע אפשרות להתרבות בתקופת מאסרם.

כן, אני יודע שהחוק לא מאפשר כזה עונש. החוק צריך להשתנות. החוק ואופן אכיפתו צריכים להשתנות באופן שישקף את העובדה שזכות לחופש היא זכות שניתן לשלול ממי שבאופן גס מחרבן על זולתו. על זכותו של זולתו לחיים בטוחים, נטולי אלימות, סכנה ופחד. חיים שלא אמורים להיקטל בגלל שאיזה טיפוס שלא שמע את המילה “אסור” מעודו בבית הוריו החליט לעשות מה שמתחשק לו במרחב הציבורי.

* למען הסר ספק: גם על “סתם” רצח צריך אדם להיכנס לכלא לשארית חייו, אבל על באמת, בלי אפשרות לקיצורים, חופשות והנחות מנהלתיות.

{lang: 'iw'}

Leave a Reply

Subscribe without commenting