“האמת והשלום אהבו”

image

כל מקום שיש משפט אמת אין שלום וכל מקום שיש שלום אין משפט אמת (תוספתא סנהדרין פרק א’ הלכה ג’)

כמה סמלית השעה שמקדימה את התיבה 'נתניהו': אפס, אפס, אפס, אפס – נתניהו.

{lang: 'iw'}

Leave a Reply

Subscribe without commenting