משרד תמ״ת של כלומניקים

משרד התמ״ת, במקום לערוך ביקורת פתע ואכיפה שוטפת, מוציא הודעות לעיתונות על ביקורות עתידיות. ככה. שידעו המבוקרים שהולכים לבדוק אותם. שיתכוננו.

למרות האזהרה המוקדמת, עדיין נמצאו כמה כשלים די מטרידים בביקורת:

image 

ומה יש למנהל אגף הפיקוח על העבודה במשרד התמ״ת להגיד על זה? שהושתו קנסות? שהעבריינים יועמדו לדין? שמהעבריינים יילקחו האישורים להעסיק עבדים זרים?

לא. הוא רק “מקווה” שהעבריינים יתקנו את דרכיהם. מקווה.

image

כלומניקים.

{lang: 'iw'}

Leave a Reply

Subscribe without commenting