!Thank you Jesus, I can see

‘הארץ’ מדווח על כך שאובמה קורא מדי יום עשרה מהמכתבים הרבים הנשלחים אליו. בשולי הכתבה מדווח על אירוע פלאי שלא נודע כמותו במדע הרפואה עד היום, החלמה מאיידס:

image

עד כדי כך אירוע כזה בלתי מתקבל על הדעת, שתמיד-תמיד פוטרים את המחלימים מאיידס כ”טעות באבחון”. אילו היתה החלמה מתועדת מאיידס, זה היה מאפיל בקלות על כל הרפורמות בריאות שאובמה היה מעביר, גם אם זו היתה רפורמה שגורמת לביטוח בריאות בנוסח הסקנדינבי.

מפליא שכזו ידיעה לא גרמה לעורך להזניק את בודקי העובדות של העיתון. אז במיוחד בשביל ‘הארץ’, שירות בדיקת העובדות של הבלוג במבצע לא מסובך במיוחד מברר את העובדות לאשורן, מתוך אתר ה-BBC:

image

{lang: 'iw'}

One Response to “!Thank you Jesus, I can see”

  1. רחלי הגיב:

    חחחחחחחחחחחחחחחח

Leave a Reply

Subscribe without commenting