פתאום קם אלוף בבוקר ומשנה את דעתו

בשנת 2007 עשה ראש אגף משאבי אנוש* דאז, האלוף אלעזר שטרן גלים בביצת הציונות הדתית כשהכריז שחייל במסלול הסדר לא נושא בנטל באותה מידה של חייל שאיננו בהסדר. ההגיון מאחורי ההכרזה פשוט ונכון: חייל הסדר מתגייס בגיל מאוחר יותר ומשרת שירות סדיר קצר יותר מאשר חייל באותה יחידה שאיננו בהסדר.

image

מאז במשך השנים ובאופן די עקבי חזר שטרן על עמדתו בראיונות. מאז שנכנס לכנסת אפילו השמיע אותה לפרוטוקול:

image

ולפתע פתאום – מהפך!

image

*לשעבר ולשהווה ידוע יותר בשמו "אכ״א"

Leave a Reply

Subscribe without commenting