כוחה של תפילה

בלי שביתות, בלי עיצומים, בלי איומים:

image

עבד כ"כ כבול בכבלי עבדותו, עד שהוא לא מצליח לתאר לעצמו אפשרות שהוא יהיה חופשי. לכן השאיפה הכי מרחיקת לכת של עבד היא שיעבירו אותו מקטיף הכותנה המתיש לתפקיד נוח יותר.

מדהים כמה מהמגיבים על הידיעה הזו מתקוממים על עצם ההעלאה ולא על העיוות המובנה בכך שהמדינה בכלל מחזיקה מנגנון של שירותי דת.

ואפרופו – המדינה התחילה לדרוש מהרופאים להחתים שעון נוכחות. האם רבנים כבר מחתימים שעון?

Leave a Reply

Subscribe without commenting