מצב החסה בשטחים

image image
מקור: "סוכנויות הידיעות"
בפועל – הגרדיאן:
image
מקור: "הגרדיאן"
image image
image image
image image
image image
image image
וכו׳ וכו׳ וכו׳
image image
image image

עד מתי יאכיל 'הארץ' את קוראיו בפכים קטנים מהגרדיאן? האם יש להם שאיפה להפוך למעריב? לפחות שיכוונו גבוה, לכוון טמקא, בטמקא הפעילו שיקול דעת ודילגו על הידיעה הזו, שכולה תרגום ממקור אחר, ומותר לשער שהוכנסה בלי לעבור בדיקת עובדות.

Leave a Reply

Subscribe without commenting