Archive for מאי, 2011

אימתי מפקסלין?

יום שני, מאי 30th, 2011

מעשה ונעלם רבה הגדול של חלם מיד יצאו כל בני-העיר לבקשו בבורות, שיחין ומערות.  ביקשו ומצאו: אדם בלי ראש.  ולא ידעו החלמאים, אם היה לרבם ראש, או שלא היה לו ראש.  הלכו ושאלו את השמש, שהיה משמש את הרב כל יום בבית-המדרש.
אמר להם השמש:

המשך…

{lang: 'iw'}

מה לא הבנתי כאן?

יום ראשון, מאי 29th, 2011

image

האריכו את שעות העבודה –66%, והעלו את השכר ב-51%?

האם בצוות המו”מ היו גם מורים למתמטיקה או שהכל נוהל על ידי מורים להתעמלות?

לאור מה שקרה עם העובדים הסוציאליים, אני גם לא אתפלא אם יתברר שהנתון של 51% הוא רק בתנאי שהמוטב משתכר פחות משכר מינימום, שאין לו אוטו, ונועל נעליים ירוקות מעל גרביים צהובות.

{lang: 'iw'}

המלצה על אתר

יום חמישי, מאי 12th, 2011

אתר מצויין ומושקע, שעות של עונג, הרחבת הדעת ובזבוז זמן:

image

{lang: 'iw'}

And world peace

יום שבת, מאי 7th, 2011

הוצאתי לול מסורי זועם. גם משהו.

image

{lang: 'iw'}

נראה שאובמה מוכשר לתפקיד שגריר טורקיה בישראל

יום שישי, מאי 6th, 2011

לטעמי התמונה הזו ממחישה יותר מהכל דווקא כמה השחורים מחוץ לתמונה בארה״ב.

{lang: 'iw'}