Archive for דצמבר, 2009

מהההה???

יום חמישי, דצמבר 17th, 2009

במדור “עכבר העיר” של את האינטרנט של “הארץ” טוענים שחשיפת הפרשייה של טייגר וודס גרמה לכך שהוא עכשיו פחות מפורסם ממה שהוא היה לפני שחשפו את השערורייה.

האם חשיפת הפרשייה גרמה לכך שאנשים מחקו את טייגר וודס מהזיכרון שלהם?

ומה זה “סלבריטאים מפורסמים”? זה ההפך מ”סלבריטאים-אנונימיים-שרק-אמא-שלהם-מכירה”?

מוזר.

image

{lang: 'iw'}

לידיעת הקוראים עמוס שוקן ועודד ירון

יום חמישי, דצמבר 17th, 2009

מתוך מאמר שהתפרסם היום באתר ‘הארץ’:

image

מוץ: הקליפה הדקה של גרעיני החיטה (וגרעינים אחרים), מדובר בפסולת.
תבן: הקש שנשאר בתהליך הדייש. גם כאן מדובר בפסולת.
בר: תבואה, החלק שבשבילו טורחים כל-כך הרבה.

מי שבורר את המוץ מן התבן הוא משועמם שמלכתחילה היתה לו ערימה של זבל ועכשיו הוא מיין את הזבל לשני סוגים.

“אמר ר' יוחנן בשם ר' שמעון בן יוחאי: כשם שאי אפשר לבר בלא תבן, כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים.”

{lang: 'iw'}

לידיעת הקוראים לובנגולו ועמוס שוקן

יום רביעי, דצמבר 9th, 2009

“מילה” היא פרוצדורה כירורגית.

“ברית מילה” היא טקס יהודי.

image

{lang: 'iw'}

כנסו, מטומטמים, כנסו!

יום רביעי, דצמבר 2nd, 2009

image image

{lang: 'iw'}