Archive for the ‘מאת גרשון’ Category

ואני חשבתי שזה היה מתוכנן… (מאת גרשון)

יום רביעי, אפריל 18th, 2012

image

אני לא בא בטענה לאלופה, היא כנראה דברה לפי תומה שיחה חופשית עם העיתונאים והתבטאה כך כדי להביע את הזעזוע שלה.

אבל מה ראה העיתונאי להכניס את זה ל YNET…???

{lang: 'iw'}

חוצפנים…

יום חמישי, ינואר 5th, 2012
פוסט אורח של גרשון (נשיא הועדה הרוחנית)
image

 

מתברר שלמחוסרי הדיור במאהל בהרצליה אין בכלל דירה בהרצליה… חצופים שכאלה…

 

{lang: 'iw'}