Archive for the ‘אני שוטר, יש לי חסינות’ Category

18 בספטמבר 2008, 08:45 בבוקר, רח׳ משכית 32 בהרצליה

יום חמישי, ספטמבר 18th, 2008

שוטר מחנה טויוטה גדולה תוך שהוא חוסם נתיב נסיעה. חצייה של הניידת חוסם רכב חונה (חנייה כפולה) והחצי השני של הניידת "סתם" באדום לבן.

המשך…

{lang: 'iw'}

17 בספטמבר 2008, רח׳ סלמה בתל אביב, 21:30

יום חמישי, ספטמבר 18th, 2008

שני שוטרים מעמידים את הניידת שלהם על המדרכה, באדום-לבן ובניגוד לכוון התנועה, בנקודה בה הם אורבים לרכבים שלא עוצרים בעצור בפינת הרצל.

המשך…

{lang: 'iw'}

24 באוגוסט 2008, שד׳ וושינגטון, תל אביב, 21:30

יום שני, אוגוסט 25th, 2008

ביום ראשון, 24 באוגוסט 2008, בשעה 21:30 בערב, בשדרות וושינגטון בתל אביב, על יד תחנת המשטרה השכונתית ניידת משטרה עומדת באמצע הרחוב הצר, תוך שהיא חוסמת את התנועה לגמרי, ובמשך 10 דקות שוטר נכנס כמה פעמים אל תחנת המשטרה ויוצא ממנה עם ארגזים וציוד אל הניידת, שמספרה מ 12-352.

המשך…

{lang: 'iw'}