תושבים יקרים, זוהי הודעה חשובה ממשרד הבטחון

היום בשעה שש בערב התנחלה משאית צבאית בפינת הרחוב ורמקול החל להכריז בקול גדול:

"תושבים יקרים, זוהי הודעה חשובה ממשרד הבטחון. הזדמנות אחרונה להחזרת ערכות המגן".

הרמקול הכריז את ההכרזה המשונה הזו שוב ושוב במשך חצי שעה ללא הפוגה ברעש אדיר שבנסיבות אחרות היה גורם להגעת המשטרה להשתקת המטרד.

כמה תמיהות יש בדבר:
1) מה כל כל "חשוב" בהודעה הזו? מילא אילו היתה זו הודעה על קבלת ערכות מגן. אבל להחזיר?
2) למה לא היתה שום הודעה על לוחות המודעות בנוגע לאיסוף הערכות?
3) אין למדינה אמצעים יותר יעילים לאיסוף הערכות האלה? הרי למדינה יש רשימה של התושבים שלקחו את הערכות ורשימה של אלה שהחזירו אותן. למה לא לפנות אישית בגלויה לתושבים שנדרשים להחזיר את הערכות? למה לשסות בתושבי השכונה את חיילי הג״א ולשגע לכל השכונה את השכל במשך חצי שעה עם טירטור בנוסח מחנה קוריאני לחינוך מחדש?
4) מה פירוש "הזדמנות אחרונה"? ואם לא בא לי לרדת בחום הזה? מה אפסיד מזה?

{lang: 'iw'}

One Response to “תושבים יקרים, זוהי הודעה חשובה ממשרד הבטחון”

  1. […] האפשריים אחד-אחד (מסגדים, רוכלי אבטיח, כניסת שבת, הודעות משרד הבטחון, הדלקת נרות, כיבוי נרות, תעמולת בחירות, […]

Leave a Reply

Subscribe without commenting