מצופים בזרם

'הארץ' מדווח על המצאה חדשה: מצופי בטון.

image

עוד אחד מהתכנים המועתקים מהגרדיאן. כשהם מתרגמים מהגרדיאן בהארץ בד"כ לא טורחים להגיה, לערוך או להפעיל שיקול דעת כלשהו. בגרדיאן, אגב, לא מדובר על איים "צפים".

{lang: 'iw'}

Leave a Reply

Subscribe without commenting