משפחתולוגיה

הארץ מביא דיאגרמה של קשרי משפחה במשפחה הלוחמת.

את הקשר בין גדעון גדות לאריה בן אליעזר הוא מגדיר כדוד ואחיין.

image

עד כמה שידיעתי מגעת, גדעון גדות היה חתנו של אריה בן אליעזר. עקרונית זה לא סותר, יכול להיות שאשתו של גדות היא גם בת דודו, לדעתי לא זה המצב.

גם אתר הכנסת מזכיר את קשרי הנישואים ביניהם

image

אבל לא את היותם דוד ואחיין

image

{lang: 'iw'}

Leave a Reply

Subscribe without commenting