אולי מספיק עם כל הרעש הזה?

image

במקום למנות בחוק את כל הרעשים האפשריים אחד-אחד (מסגדים, רוכלי אבטיח, כניסת שבת, הודעות משרד הבטחון, הדלקת נרות, כיבוי נרות, תעמולת בחירות, ספה-ארון-מקרר-מכונת-כביסה-מכונת-תפירה וכו׳) אי אפשר פשוט לאסור להשתמש בכריזה וכל מגבר קול לכל מטרה שהיא וגמרנו?

למה צריך להגיד מפורשות איזה הודעות אסור? הכל אסור. שיהיה קצת שקט, עם כל הכבוד למוצרים ולאידאולוגיה שמנסים למכור.

{lang: 'iw'}

5 Responses to “אולי מספיק עם כל הרעש הזה?”

 1. גרשון הגיב:

  לגיסתה של המנקה של העוזר הפרלמנטרי של אנסטסיה מיכאלי יש בן דוד שלישי שמוכר אלטע זאכן בקריית אתא והוא משתמש במערכת כריזה מימי המנדט הבריטי – מגפון שהוא בעצם קונוס חלול (כמו של במאי סרטים של פעם), והיא חוששת לפגיעה בפרנסתו של קשה היום ומוכה הגורל הזה.

  • שמוליק הגיב:

   מה שמדהים זה שאותם "מזכי הרבים" עם הכרזת כניסת השבת לא לוקחים בחשבון את כל אלה שמקללים אותם ואת "שולחיהם" כשהם מפריעים את מנוחתם בשישי אחה"ץ.

 2. גרשון הגיב:

  בעניין המנהג הנלוז שפשה בקרב מחננו אשר תוצאותיו הנוראות מי ישורנו, באשר פוחזים וריקים מסתובבים בחוצות קריה באוטומובילים שעליהם מותקנים מעגהפאנעס (ר"ל) וקוראים בקול גדול "ים בם בם, ים בם בם" ומפתים נערי חמד ובנות ישראל צנועות וחסודות לצאת החוצה ברעש, ובעירבוביה נוראה של בחורים ובתולות, ולמלא פיהם במין מאכל משונה בעל שערות מתוקות, "חדשים מקרוב באו לא שערום אבותיכם". ורבות המכשולות היוצאות עניין נורא זה הן בכשרות ששמענו שישנם מוכרים המשתמשים בצוקער ב"הכשר" של ה"רע-בנות הרשעית" שמלבד זה שמאכילים את ישראל טריפות גמורות, הרי יש בזה עוד חילול שם שמיים והרי הם כמודים ח"ו במדינה (יה"ר שתתבטל במהרה בימינו) אשר יש בזה משום ע"ז גמורה, הרי שעוד נכשלים בצניעות ובביטול תורה. צרו צעדינו מלכת ברחובותינו. תחת "ודברת בם" בא "ים בם בם", וגורמים סילוק שכינה מישראל וכמו שנאמר "ולא ימצא בך ערוות דבר ושב מאחריך". ומקיימים בנפשם "בם עור ופיסח",

  ומי יודע אם כל הצרות הנוראות שעוברות על עם ישראל מידי הציונים הארורים וגרוריהם הדלי"ם אינם עונש מידי בורא עולם על הדברים הנ"ל. וגם ההסתה הנוראה כנגד כל דבר שבקדושה מצד הסיטרא אחרא איה בבחינת "אם תעזבני יום יומיים אעזבך" ואם בארזים נפלה להבת שלהבת הטומאה, מה נענה אנן בתרייהו. אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה. ולא נהיה מן הזועקים ואינם נענים. "אוולת אדם תסלף דרכו, ועל ה' יזעף ליבו".

  לכן אזרנו עוד לקרוא לכל מי שיש יר"ש בליבו לאזור כגבר חלציו ולצאת לעזרת ה' בגיבורים לגדור את הפירצה הנוראה הזו בכרם בית ישראל, ולמנוע מבנינו ובנותינו הטהורים מליפול ברשת מוכרי ה"ים בם בם" הרשעים, ואין לנו חלק עמם לא מהם ולא מהמונם. ורשאי כל אדם להסיר המכשול הנורא הזה בכל דרך אפשרית. ותולעת יעקב אין כוחה אלא בפה, ולכן באנו בבקשה לקבוע את יום שני הראשון של ימי השובבי"ם יום תפילה, זעקה ותענית בקריאה לבוי"ת שיסיר מעלינו את הצרה הזו. ויקראו תינוקות של בית רבן תהילים בקול גדול, אולי יחוס עם עני ואביון, אולי ירחם.

  ולשומעים יונעם ועליהם תבוא ברכת טוב סלה, והרשעים כים (בם בם) נגרש.

  וע"ז באנו על החתום:
  (-) מקום חותם בית הדין פעיה"ק ירושלים תובב"א

Leave a Reply

Subscribe without commenting