יודח מתפקידו בתום כהונתו?

image

זה סידור חדש?

זה כמו "יעירו אותו מייד עם יקיצתו"?

{lang: 'iw'}

Leave a Reply

Subscribe without commenting