הזמירה העיוורת׳

כתבה ב'הארץ' על ריטה היוורת׳ מבלבלת כמה תאריכים, או שסתם מנוסחת באופן שלא ברורה הטענה בה:

image

הפסיכיאטר הגרמני אלויס אלצהיימר (1864-1915) תיאר את מחלת האלצהיימר בשנת 1906 (השנה שבה הכה הרעש בסן פרנסיסקו).

הייוורת׳ (1918-1987) נולדה שנים אחדות לאחר שהתיאור של המחלה כבר התפרסם ואף החלו לאבחן את הלוקים בה.


{lang: 'iw'}

Leave a Reply

Subscribe without commenting