על כל צרה שלא תבוא

גם דחה וגם אישר מחדש (טמקא)

que

{lang: 'iw'}

Leave a Reply

Subscribe without commenting