שיטת לכידה חדשה

נגיד שהמחסום לא נכנס לתמונה, אבל איפה כאן בדיוק הנסיון ללכוד מישהו? כל מה שאני רואה זה מוסלמים כורעים לתפילה. (גלריית התמונות המתחלפות באתר 'הארץ')

ומי מנסה ללכוד את מי? המורדים הם מתנגדי קדאפי. הם מנסים ללכוד מתנגדי קדאפי אחרים? נהיה לי קצר במוח מהריקוריסיה הזו.

luv

כיתוב תמוה לתמונה ב'הארץ' נדון כאן בעבר.

{lang: 'iw'}

Leave a Reply

Subscribe without commenting