ככלב השב על קיאו

שר הפנים שוב מחמם מחדש את הלוקשים העבשים שלו. זו כבר שגרה אצלו.

אחרי שהוא כבר הטריח אותנו במאי, ואז שוב ביוני, שוב הוא ממחזר את הספין שלו:

image

אם משרד ממשלתי רוצה להביא הצעת חוק, יש להם דרכים לעשות את זה באופן מזורז. מאז מאי עברו חמישה חודשים. אילו שר הפנים באמת היה רוצה – כבר היה חוק כזה.

אבל:

1) כבר יש חוק כזה, לכן אין צורך בחקיקה חדשה.
2) מה ששר הפנים באמת רוצה בו זה הספין. לא מעניין אותו לחוקק חוק כזה והוא נחרד מהמחשבה שהוא יעמוד במרכז דיון בשלילת אזרחותו של פלוני.

מה שעוד מטריד בסיפור הזה, הוא למה העיתונאים לא שואלים אותו מה השתנה בין מאי להיום, ולמה בכלל הוא רוצה לחוקק חוק שכבר קיים.

תזכורת:

שר הפנים רשאי לבטל את אזרחותו הישראלית של אדם אשר עשה מעשה שיש בו משום הפרת אמונים למדינת ישראל (חוק האזרחות, התשי"ב-1952. סעיף 11(ב))

{lang: 'iw'}

Leave a Reply

Subscribe without commenting