שי לחגים

המשרד לאיכות הסביבה* מגלה ש”לקראת חגי תשרי” הושלם איזה משהו שהם עבדו עליו:

image

אלא שמחצית תשרי כבר מאחורינו, כולל אחד החגים שהדירוג רלבנטי עבורם (ויש שיגידו "שניים מהחגים”).

image

דירוג. זה מה שחסר. מה עם עונשי ברירת קנס? מה עם אישומים פליליים נגד מזהמים? מה עם סגירת מפעלים מזהמים והעמדה לדין של מנהליהם? מה עם מעצר מיידי של רוכבי טרקטורונים, של משחררי כלבים ושל רוכבי סוסים? מה עם הצלפות בשוט חיזרן לח על גבם ואחוריהם של משמיעי מוזיקה רועשת (בים באוויר וביבשה)?

image משוכללים הציונים שלהם, מלאי שכלול.

כלומר – פקחי המשרד לאיכות הסביבה יצאו לחופים וסקרו את הפרות החוק. הורידו כך-וכך נקודות בגין כל כלב חופשי, בגין רוכבי טרקטורונים, בגין משליכי פסולת ובגין מזרימי שפכים. ראו הכל, רשמו הכל יפה-יפה בפנקסיהם**, ואז חזרו ללשכותיהם לנתח את הממצאים. לתת קנסות בזמן אמת למפירים לא עלה בדעתם.

עכשיו ראשי הערים רועדים מפחד בוודאי. וואו, יתנו להם דירוג כתום. עד שלא יאלצו את המזהמים לשחות בחופים שהם זיהמו, שום דבר לא ישתנה.

אגב, מה לגבי דירוג “חום”? למשל למקרים כמו זה:

image

* או איך שקוראים לו עכשיו, הם עסוקים יותר בשינוי שם המשרד מאשר בקידום איכות הסביבה

** אני לא אתפלא אם לא פנקסים היו להם אלא מין מחשבי כף יד מאוד משוכללים הכוללים מצלמות, רשמי-קול ואינטרנט לוויני שמשגר הכל בזמן אמת לבסיס הנתונים של המשרד לאיכות הסביבה, אותו מחשב על שכל תפקידו הוא לשקלל הכל, ולהדפיס הודעות ברירת קנס לא למד עדיין.

{lang: 'iw'}

One Response to “שי לחגים”

  1. David הגיב:

    Why not just use the blue flag ratings? Are they afraid it'll show how dirty the water really is?

Leave a Reply for David

Subscribe without commenting