רפי שכל #5

מחכים למעלית וכשהיא מגיעה שואלים את אלה שבתוך המעלית אם זו מעלית עולה או יורדת.

בדרך כלל מסתבר שאלה אנשים שלחצו גם על הכפתור שמזמין מעלית עולה וגם על הכפתור שמזמין מעלית יורדת והם כמובן צריכים את המעלית בכוון ההפוך.

{lang: 'iw'}

Leave a Reply

Subscribe without commenting