וציוונו על נטילת רכב

image

1) נטילת רכב ללא רשות היא גניבת רכב. למה לכבס?

2) לא כתבו מילה על חקירת מעסיקו של הילד בנושאים שעניינם חוק עבודות נוער.

סעיף 2(א)(א) לחוק עבודת נוער קובע: “ילד שמלאו לו 14 שנה וטרם מלאו לו 15 שנה, מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית, על אף האמור בסעיף 2, בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו,”

לכל הפחות צריך לבדוק אם מהות העיסוק של הילד בחניון אכן תואמת את המקובל תחת ההגדרה “עבודות קלות”.

על זה אין שם אף מילה.

{lang: 'iw'}

Leave a Reply

Subscribe without commenting