הרעלה במערכת ‘הארץ’

מתוך מאמר מאת צבי בראל:

 image

“היה זה אך צפוי”. צפוי על ידי מי? על ידי צבי בראל? כי לא קראתי שהוא פרסם את הצפי הזה לפני כן.

ולמה צפוי? כי עם לבדד ישכון? כי העולם כולו נגדנו? כי צבי בראל פרנואיד?

חוכמה קטנה מאוד להגיד “ידעתי” אחרי שקורה משהו. להבא: אין לך תיעוד על זה שהזהרת עובר לאירוע, אין לך קייס להגיד “אמרתי לכם”.

{lang: 'iw'}

Leave a Reply

Subscribe without commenting