שלושה אבות, 24 אמהות

בוועדת הרווחה התקיים דיון על המודעות לזכותם של הורים בשירות המדינה לשעות גמישות.

image 

סדר היום נוסח כאילו מדובר על “אמהות והורים”.

קודם כל, אמהות הן מקרה פרטי של הורים. כל האמהות הן הורים. היה להם לכתוב “הורים” בלבד, או “אמהות ואבות”.

שנית, בפרוטוקול הדיון מופיעה המילה “אמהות” 24 פעם, ואילו המילה “אבות” שלוש פעמים בלבד.

קצת אירוני בהתחשב בכך שהדיון נועד לבדוק מודעות לזכויות הורים בשירות הציבורי, כאילו הזכויות הן של אמהות בלבד.

{lang: 'iw'}

Leave a Reply

Subscribe without commenting