גם הוא יהיה

20100703 20100703(002)

{lang: 'iw'}

One Response to “גם הוא יהיה”

  1. […] החתן? טוב, נו, שיבוא גם. דרך שמוליק ליברמן ב”תבוא מחר”. […]

Leave a Reply

Subscribe without commenting