פשרה בנושא קבורת עריקים

שיקברו אותם בלוויה צבאית עם כל הכיבודים, אבל על יד הגדר.

והאבא עדיין יקבל מנוי לבריכה של בית הלוחם, אבל אסור יהיה לו להיכנס למים.

{lang: 'iw'}

Leave a Reply

Subscribe without commenting