יפה שגיבשת, כבוד הגבש, אבל…

image כבר יש חוק כזה, ואלי ישי הוא שר הפנים, אז למה הוא לא משתמש בו?

יכול להיות שהוא מעוניין יותר בגיבוש חוקים ובמסירת הודעות לעיתונות ופחות בהפעלתם של החוקים?

ולמה אף עיתונאי לא שואל אותו את השאלה הבסיסית הזו? יכול להיות שהעיתונאים מטומטמים?

{lang: 'iw'}

One Response to “יפה שגיבשת, כבוד הגבש, אבל…”

  1. […] שהוא כבר הטריח אותנו במאי, ואז שוב ביוני, שוב הוא ממחזר את הספין […]

Leave a Reply

Subscribe without commenting