מהנעשה בסוכנות

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, מצווה בסעיף 2(א) כי:

לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם …

ובעניין פרסום מודעות דרושים, בסעיף 8(א):

מעביד או הזקוק לעובד, לא יפרסם מודעה בדבר הצעת עבודה או שליחה להכשרה מקצועית אלא אם כן הצעת העבודה צויינה בלשון זכר ובלשון נקבה, בין ביחיד ובין ברבים, וכן לא יפרסם מודעה כאמור שיש בה משום הפליה על פי הוראות סעיף 2

והנה בלוח ידיעות מיום שישי 14 למאי 2010, מפרסמת הסוכנות היהודית, לא פחות ולא יותר, את המודעה המדהימה להלן:

image0-1

ועל זה סבא שלי היה אומר “אם תשכרו עובדים רווקים הם עוד עלולים להתחתן. תשכרו סריסים ולא יהיו לכם בעיות”.

{lang: 'iw'}

Leave a Reply

Subscribe without commenting