נו? אז מה אתה רוצה להגיד בזה?

image

ואיך זה בדיוק מבזק? שסוף סוף המדינה, בצורה חלקית אמנם, אבל בכ”ז, עומדת על קיום החוק? אכן, אדם נשך כלב.

{lang: 'iw'}

Leave a Reply

Subscribe without commenting