רעש וצלצולים

אז מה, דגל התורה תפרוש מהקואליציה?

image

באיזה אופן הוא יממש את קביעתו ש”אסור לעבור לסדר היום”?

בזמנו מלון גני חמת בטבריה היה חשוד על חילול קברים. המלון, כמו שאר העיר טבריה, בנוי על בית קברות יהודי עתיק.

החרדים שיגעו את המדינה ואף החרימו את בנק לאומי, הבעלים של “אפריקה ישראל” דאז. לאחר זמן נמכרה אפריקה ישראל ללב לבייב. היות והבעלות על המלון היתה עכשיו בידיו של חרדי, כבר לא היה דחוף כ”כ העניין הזה עם הקברים והנושא דעך.

מה שלא דעך היתה הבעייה עם כביש הגישה לטבריה מכוון דרום עקב בית הקברות שתחתיו. איך יכול כהן להיכנס לטבריה באופן כזה??? מייד שפכו מליוני שקלים על הגבהת הכביש וסלילתו על גבי צינורות-בטון, כך שטומאתם של המתים לא תפגע בכל אותם כהנים. שתי בעיות לא נתחוורו לי מאז:

  1. מה לגבי כל אותם כהנים שנטמאו מאות שנים כשנכנסו לטבריה באותה דרך ממש אבל לא מעל גבי צינורות בטון?
  2. מה לגבי אותם כהנים שנוסעים עדיין על הכביש עם ניקוז-הטומאה אבל בסופו נכנסו לטבריה בדרך שאיננה tumaa-free? כל העיר התחתית שמחוץ לחומות היא בית קברות ענק.

image לפיכך, אני מציע שאחת החלופות שתאפשר את הבנייה על הקברים אפילו מבלי להזיז אותם תהיה למכור את משרד הבריאות ללב לבייב. יש לו שיטות מוכחות לבטל טומאה.

{lang: 'iw'}

Leave a Reply

Subscribe without commenting