מה נסגר?

נגיד שיש תפילה המונית, נגיד תפילה-לביטול-רוע-גזירת-פינוי-גוש-קטיף, ואז בסוף יוצא שלמרות כל התפילה וכל הבנות הכתומות האלה וכל הטירחה שהטריחו את מי שלאזניו מיועדות כל התפילות האלה, ובהנחה שאותן אזניים הן לא אוזני בשר ודם ותעמולה זולה לתקשורת, אז אחרי שזה לא עובד, מה צריך אדם כמוני* להבין מזה?

  1. שתפילות לא מגיעות לשום מקום?
  2. שבשמים החליטו לא להפוך את הגזירה ושבעצם בשמיים מרוצים מפינוי הגוש?
  3. אחר (פרט ונמק): ___________

image

האם יש אפשרות במקרה כזה לדעת האם בסופו של דבר התפילה עזרה לגלעד שליט? במקרה של גוש קטיף זה ברור. התפילה לא עזרה. נקודה. כשלון חרוץ.

אבל מה במקרה של שליט? ביום שיחזור, איך נדע אם הוא השתחרר מוקדם ממה שנגזר עליו בשמים (בזכות התפילה) או שריצה את כל התקופה שנגזרה עליו מלכתחילה (למרות התפילה)? לפני התפילה צריכים המארגנים להודיע מה ייחשב בעיניהם הצלחת התפילה ומה ייחשב ככשלונה. שנדע.

*אתם יודעים, נו. כל מה שמספרים לכם שם בתשקורת הסססמולנית, ויותר מכך.

{lang: 'iw'}

Leave a Reply

Subscribe without commenting