הפולנים שוחטים פרה פולנית קדושה?

“לי תהיה מנוחה רק בקבר”, משפט שהוא יסוד מוסד בתרבות הפולנית – לא מקויים:

image

{lang: 'iw'}

Leave a Reply

Subscribe without commenting